Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S   Z   V Ý R O Ć N Í    H A S I Ć S K É   
S C H U Z E
konané 12. prosince 2010
 
 
Přítomni:
Krejčí Jaroslav – starosta okrsku Karla Vozábla
Musil Miloš – velitel okrsku Karla Vozábla
 
Členové SDH Kamenička:
Kolář Petr, Pospíšil Ivan, Solař Jiří st., Jonáš Jan, Solař Lukáš,Pavel Jonáš
Kolář Petr, Kolářová Žaneta, Provazník Josef, Jakš Jan, Bumbálková Petra, Solařová Lenka, Jonášová Petra, Caha Lukáš, Fialová Monika,
Vostál Hynek, Koch Rostislav, Solař Jiří, Bumbálek Michal, Bumbálek Pavel, Bumbálek Václav, Čermák Lukáš, Bumbálek Josef, Sobotka František, Adensan Vladimír, Bumbálek Jaroslav, Koch Petrdsc_6933.jpg
 
Sponzor SDH  Kamenička:
Vladimír Mátl
 
Hosté:
Vendula Chytková
Michal Prukner
 
Z členů, kteří se nedostavili mi není znám důvod, proč tomu tak bylo – jediný, kdo je omluven je členka Miriam Pohanková, kdy vzhledem k okolnostem nepožadujeme ani potvrzení od lékaře – mimochodem hodně zdraví holky.
 
 
Oficiálně byla schůze zahájena v 18:10 středoevropského času. Po uvítání všech se slova ujal Pavel Bumbálek, kdy nám přečetl z nachystaného konceptu něco málo o činnosti a funkčnosti SDH.
 
V současné době náš sbor čítá 45 členů, kdy jejich věkový průměr činí 34,1 let – tudíž většina z nás ještě spadá pod průměrnou věkovou hranici člena – takže toho máme ještě trochu před sebou.
 
Z jeho proslovu vyplývá, že hasiči jsou u nás v obci u všeho, co se kde šustne – od pořádání kulturních akcí, přes výpomoc při úklidech  a jiných činnostech týkajících se chodu obce konče.
Letos jsme se tradičně podíleli na pořádání plesu, karnevalu, masopustního průvodu, dětského dne pro děti, čarodějnic. Zorganizovali jsme i výlet, a chlapci byli ochotni vlastními silami sestavit atrakci na parku. Pravidelně uklízíme i v hasičově, kde byl postaven i nový regál na hadice, nejspíš proto aby je nežrali myši….. A samozřejmě jsou za námi vidět i výsledky ze soutěží za letošní  rok, kdy jsme najezdili mnoho kilometrů – aby taky ne, když jsme se zúčastnili 17 soutěží.
Poděkování za naši činnost patří samozřejmě i těm, kteří mají svatou trpělivost  s tím, že toho přes sezónu doma moc nenaděláme.
 
Jako další se slova ujímá Michal Bumbálek – pokladník. 
Z jeho slov vyplývá, že na tom nejsme zas tak mizerně – letošní příjmy činily 52 886,-- Kč a výdaje 41 247,-- Kč.
 
Hlavním zdrojem příjmů je vždy zisk z masopustu, který letos dosáhl rekordní výše 14 470,-- (tato částka je již po odečtu večerního „vypláchnutí“ a po nákladech na nové kostýmy). Také se nám letos podařilo 2x vyvézt kontejner, což nám přineslo dalších 12 500,-- Kč.
Ostatní příjmy jsou z brigád, jarních a podzimních úklidů.
Ještě tedy máme celkem 35 800,-- Kč, jestli jsem poslouchala správně – a to součtem pokladny a prostředků na účtě.dsc_6932.jpg
 
Již máme přislíbeno 7 400,-- Kč  jako základ na výlet pro příští rok – je to obnos, který se ušetřil postavením  atrakce na dětském hřišti svépomocí a všichni, kdo tomu obětovali svůj čas, se vzdali honoráře právě pro výlet. Tímto děkujeme.
 
Opět sedím docela daleko, takže nestíhám, ale pokladník tvrdí ještě něco o tom, že máme samozřejmě něco černého – pravděpodobně kočku???
 
Jako další má proslov Jaroslav Krejčí, starosta OKV. Samozřejmě nás chválí za veškerou naší činnost a podotýká k našim úspěchům, že je v pořádku, když někoho při našich výjezdech naštveme. Naráží na náš úspěch v Polné, kde jsme letos sebrali, co jsme mohli a ujeli.
 
Informuje nás o tom, že příští okrsková soutěž se koná 14. května v Řehořově, tudíž si prosím už zakřížkujte v kalendáři a informujte rodiny, že od tohoto data už to zase s náma bude o nervy.
Hlavně nám přeje vše nejlepší do nového roku, zdraví a abychom dál byli dobrým kolektivem.
 
Miloš Musil, velitel OKV děkuje za reprezentaci našeho SDH i za hranicemi okrsku a zakousl se do kyselého jablka.
Jelikož se šetří všude a páni nahoře seškrtávají, co mohou, je i rozpočet pro HZS okleštěn. Nás se to především dotkne na soutěžích, kdy si budeme nuceni brát svačiny z domova, poněvadž končí čas, kdy každý účastník dostal párek a nápoj.
Dále jejich kancelář sice zůstane, ale již se budou podílet na platbách za provoz  = především energie. Nevím, mám pocit, zda v tom nebyla skrytá výzva, abychom s členskými poplatky nosili zároveň svíčky.
Rovněž nemám představu zda čajové, hřbitovní či normální. Pravděpodobně ani petrolejovou lampou se nic nezkazí.
Což je vlastně téměř v kostce všechno, až na lehký nátlak jak schrastit peníze.
 
Teprve teď si všímáme, že výčepního se dnes ujal Michal Prukner, čímž mu děkujeme za dobře odvedenou práci. Honorář si samozřejmě nebude nárokovat, protože to vynulujeme za to rozbitý sklo. Ještě jednou děkujeme.
 
Do dveří nám nakukuje místní občan Jaroslav Pospíchal a ačkoliv to u něj není zvykem, ulekl se a zavřel dveře – za sebou zvenku.
 
A pan Musil má přece jen připomínku, že nikdo nebyl na velitelském dnu. Nevím, co a k čemu ten den je, ale jako vysvětlení pro omluvu mu stačí pracovní povinnosti Pavla Bumbálka.
Jelikož sedím až na konci, nevím co se přesně řeší, ale diskuse se týká pravděpodobně nepořádku ve funkcích.
 
Slova se ujímá Miroslav Mátl, kdy doufá, že bude dsc_6935.jpgvýborná lyžařská sezóna – v což my doufáme též – aby nám mohl poskytnout opět sponzorský dar. Neboť ta mrštná krize se odráží úplně všude. Čímž vás vyzívám k návštěvě lyžařského areálu Čeřínek, ať se zadaří.
Dále podotkl, že by byl rád kdybychom společně uspořádali hasičskou soutěž v útoku do kopce (kde máme ty nejlepší předpoklady) a pojali to jako rekreačně zábavnou akci. Samozřejmě že v létě, kdy nebude lyžařská sezóna. Čímž mu děkujeme potleskem nejen za skvělé nápady, ale hlavně i za jeho podporu našeho SDH.
 
Pan Musil si ještě vzpomněl, že letos bude nový putovní pohár okrsku, čímž je schůze považována za ukončenou.
 
V přední řad nastupují Petra Bumbálková, Petra Jonášová, Jan Jakš a Vendula Chytková, aby obdrželi čestné uznání. I zde je vidět nutnost úsporných opatřeních, neboť je to první rok, kdy ženy nedostali k čestnému uznání květinu. Opravdu se šetří všude.
 
Jako další dostává vyznamenání Ivan Pospíšil a dsc_6954.jpgk tomu navíc i řád svatého Floriána a samozřejmě i věcné dary k jeho životnímu jubileu.
I my ostatní se připojuje ke gratulacím a přejeme vše nejlepší a pevné zdraví do dalších let.
 
Následuje kulturní vložka – video z našich soutěží, sestříhané Václavem Bumbálkem (kdo nebyl přítomen, jedná se o odkaz  Hasičská sezóna 2010 na našich stránkách).
 
Po schůzi, ale přece (alespoň na ten párek) dorazili další 2 členové: Josef Března a Kateřina Bumbálková, která rovněž získala čestné uznání.
 
Po jídle probíhá volná zábava, do našeho klubu dorazil i novopečený otec Petr Pohanka se svým švagrem Alanem Čapkem v závěsu (nejspíš se nás sám bojí). Přišel aby s námi oslavil a připil na zdraví své prvorozené dcery, v čemž jsme mu vyhověli.
 
Starosta i velitel nás opouštějí ve 20:45, čímž se v podstatě již oficiálně ukončuje hasičská schůze. Oba mezi námi nejspíš rádi pobyli, neboť jak jinak si vysvětlit, že se Starosta Jaroslav Krejčí neurazil poté, co byl nazván mrtvou hmotou naším členem Jiřím Solařem – samozřejmě že v žertu.
 
To je si tak pro tento rok vše. Dovoluji si vám všem popřát klidné a radostné svátky, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a úspěchu.
 
Hasičskému sportu ZDAR!!!!
 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Omluva

(Barča Javůrková, 4. 1. 2011 10:16)

Milé hasičky a hasičové velmi se omluvám a nebudu si vymýšlet žádné báchorky proč jsem nedorazila na hasičskou schůzi, ale řeknu to prostě tak, jak to bylo.. Zapomněla jsem si to napsat do svého blbníčku a prostě se stalo, že jsem zapomněla.. To, že je hasičská schůze jsem zjistila až večer, když jsem dorazila do Prahy. Nicméně v tom prdelákově už mám konečně i internet a bedlivě sleduji stránky s dalšíma akcema a pokud to nevyjde zrovna špatně, že bych musela být v práci neprodleně se dostavím na příští akce! :-)
P.S. Peťo, zjišťuju, že i když se nedej bože nedostavím na příští akci, tak to nebude zas takový problém jestliže tam budeš ty! Protože vše je opět bezkonkurenčně popsáno. Takže opětovně skláním poklonu a jak budu v hospodě hodím zas něco do poháru! :-D