Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Kameničky

10. 7. 2007

Kamenička  - Historie

 

Kamenička – dle výkladu jména značí říčku, nebo potok tekoucí kamenitým dnem, v níž se těžil kámen, nebo ves s kamennými domy.

 

Kamenička se nalézá na samém okraji jihlavského okresu, stranou hlavních dopravních spojů.

Zástavba Kameničky je soustředěna  na typické  návsi, kterou  tvoří selská stavení kolem návsi, za kterými se táhnou nádvoří a pole. Další zástavba se táhne kolem silnice III. třídy od Kamenice na Měřín.

Kamenička vznikla kolonizační činností třebíčského benediktinského kláštera. Nacházela se blízko nedaleké Kamenice a Měřína, ve kterém bylo proboštství podřízené klášteru.

První zmínky o Kameničce  je z roku 1412, kdy je zmiňována jako Kamenyczka,  v roce 1556 jako ves Mala Kameniczka,  od roku 1678 se jmenovala Kamenicžka, v roce 1718 Kameniczka, v roce 1720 Kamenitzka, v roce 1751 Kameniczka,. Od roku 1846 se ustálil název Kamenička.

Její osudy byly spjaty s třebíčským klášterem a s blízkou Kamenicí,  se kterou  ji pojil společný majitel, farnost i škola.

 V majetku třebíčského kláštera byla Kamenička do roku 1468, kdy po dobytí třebíčského kláštera  vojsky Matyáše Korvína, dochází k zániku kláštera.  Novým majitelem se stal Zdeněk ze Šterberka. V roce 1492 přechází pod vládu pánů z Pernštejna. V roce 1556 koupil  tento majetek pan Burian Osovský z Doubravice.  Po vládě Osovských přechází do majetku pánů z Valdštejna. V jejich majetku zůstala až do počátku 20. století.

Už v průběhu vlády  Osovských dochází postupně k nahrazování  vrchnostenské správy  samostatnou obecní správou.

 O životě v obci se můžeme více dovědět  z obecních knih. Ty nám dokládají jak velká byla povinnost roboty v obci, jak obecní správa hospodařila, jsou v nich zapsány i výdaje spojené s pohybem vojsk, která kolem Kameničky v průběhu dějin několikrát přešla.

Robota v Kameničce: dle zápisu v obecní knize z Kameničky robotoval svobodný dvořák 1x týdně, 1 den s koňmi, 10 celoláníků po 3 dnech a od sv. Jiří do sv. Havla ještě 4 dny,

4 1/2láníci   to    co láník, 6 chalupníků 2 dni a 3podruzi po 1 dni.

V Kameničce byl také obecní chudobinec, výdaje na jeho stavbu a udržování jsou  také doloženy.

V roce 1794 musela obec Kamenička přispět na dvojtřídní školu v Kamenici částkou 10 zlatých a 10 krejcarů.

 Dochovala se listina z r. 1595, kterou Smil Osovský z Doubravice  kameničským poddaným odpustí desátek obilní snopný jarý a ozimý, pokud uhradí ročně 40 zlatých 55 krejcarů. Nemusely tedy z Kameničky vozit od té doby povinné odvody z úrody do Třebíče.

 V roce 1585 povolila obec Kamenička Bartoňovi – dvořákovi,  z Kameničky, aby si z rybníčku zbudovaného na  návsi pro svou potřebu dovedl roury do svého dvora.

 Za  zmínku  také stojí zápis v Kronice Kameničky o stavbě křížku u kostela v Kamenici na  hrobkách,  kolem kterého chodil pohřební průvod z Kameničky do kostela v Kamenici.

Psal se rok 1886, do Kamenice měl tohoto roku zavítat nejvyšší duchovní pastýř, biskup František Sal. Bauer u příležitosti udělení svátosti biřmování.  V té době byl starostou pan František Lavička  z č.p. 23  a obecními radními pan František Maštera z čp. 4 a Jan Lavička , pan František Voda  z čp. 21 a František Jonáš z čp. 13 byli členové výboru. V Kameničce byla provedena veřejná sbírka, při které se vybralo  125 zlatých. Za zhotovitele kamenného kříže byla vybrána kamenická dílna pana Jana Hurdy v Jihlavě. Kříž měl mít svítilnu a podobat se kříži, který už stál  u chrámu Páně u Minoritů v Jihlavě. Kříž byl za obnos 170 zlatých vyhotoven a 10. července 1886 na šesti povozech dovezen do Kamenice  a téhož dne postaven. Povozy jakož i všechnu práci poskytli občané zdarma. V den  biřmování pan biskup tento kříž  posvětil. Později byl kříž ohražen čtyřmi železnými tyčemi zasazenými ve čtyřech kamenných sloupcích.

 Další zápisy se týkají požárů a jiných neštěstí v Kameničce.

 Počet obyvatel Kameničky:

 Rok                          počet obyvatel              počet domů

1850                                                                296

1880                                295                          46

1900                                305                          48

1921                                307                          51

1930                                298                          56

1950                                230                          62

1990                                175                         

2000                                171

2007                                165

  To je stručná historie Kameničky.  Dozvídáme se z ní  hodně zajímavého o lidech i době ve které žili.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

od desíti k pěti

(hery fox, 2. 11. 2009 15:57)

čím víc domů,tim mím lidí

 

 
Archiv

Kalendář
<< květen >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31